Toelichting onderhoudsplan Maasheggen Balgoy

Staatsbosbeheer en de gemeente Wijchen hebben gezamenlijk een onderhoudsplan laten opstellen voor het duurzaam beheer van de Maasheggen rondom Balgoij. Tijdens de inloopavond op vrijdag 14 februari 2014 wordt het onderhoudsplan toegelicht. U bent van harte welkom tussen 20.00 uur en 21.30 uur in dorpshuis ’t Ballegoyke in Balgoij.

In een samenwerkingsverband tussen Stichting Maasheggen Balgoy, Staatsbosbeheer en gemeente Wijchen is de afgelopen jaren gewerkt aan herstel en duurzaam beheer van de Maasheggen rondom Balgoij. Het is de bedoeling dat de heggen robuuster worden en daardoor beter herkenbaar in het landschap. Maar ook de natuurwaarde wordt verhoogd. Door het duurzame beheer zullen de heggen meer nest- en schuilgelegenheid bieden voor vogels en andere dieren. Hierbij is er rekening gehouden met de belangen van aangrenzende grondeigenaren.

Om dit te bereiken is het belangrijk dat voor het toekomstige beheer van deze heggen een onderhoudsplan is opgesteld. In dit plan is per heg vastgelegd wat het streefbeeld is en welk beheer toegepast moet worden om dit streefbeeld te bereiken. Tijdens deze avond willen vertegenwoordigers van de betrokken organisaties de inwoners van Balgoij en andere geïnteresseerden hierover informeren. Zij lichten graag dit onderhoudsplan toe en vertellen welke afspraken er zijn gemaakt over het beheer en onderhoud van de Maasheggen.

Indien u het op prijs stelt, kunt het onderhoudsplan opvragen door een mail te sturen naar l.v.beusekom@wijchen.nl Voor vragen kunt u contact opnemen met Tom van Uden (Staatsbosbeheer), T. 06-12146396 of Lambert van Beusekom (Gemeente Wijchen), T. 024-7517232.

Dit bericht is geplaatst in nieuws. Bookmark de permalink.