agenda

Planning werkdagen najaar 2019 en voorjaar 2020

  2 november, Nationale Natuurwerkdag

  23 november, werkdag

  14 december, werkdag

  11 januari, werkdag

  25 januari, bomen snoeien  kerkplein (verzamelen bij de kerk)

  8 februari, werkdag  (verzamelen Hoeveweg 34)

  8 maart, deelname NK Maasheggenvlechten te Oeffelt

  22 maart, werkdag

  Begin november heggenvlechtwedstrijd Balgoy!!

De werkochtend begint om 09.00uur en eindigt om 12.00uur. We verzamelen tijdens deze werkdagen aan de Houtsestraat 12 in Balgoij (B&B De Holtsehoek) tenzij anders vermeld.

De werkzaamheden op onze werkochtenden zijn divers zoals:

  • Planten van heggen en bomen
  • Onderhoud v/d heggen: heggenvlechten, heggen knippen, verwijderen woekeraars.
  • Maaiwerkzaamheden: zoomvegetatie maaien, nieuwe aanplant vrij houden van concurrerende vegetatie etc.
  • Bomen snoeien
  • Houtwallen maken van het snoeihout
  • Afrastering plaatsen ter bescherming van een heg
Foto Sjoerd Aertssen, Kleinschalig cultuurlandschap