welkom

zicht rond balgoy met op voorgrond maashegVoor de laatste aanvulling op de website met informatie + foto’s zie Resultaten monitoring 2018

Het fraaie historische dorpje Balgoy ligt aan de noordelijke oever van de Maas, omringd door een uniek landschap van akkers en weiden omzoomd door lage en hoge heggen en soms monumentale bomen. De omgeving maakt deel uit van het Maasheggengebied dat zich uitstrekt van het Limburgse Venlo tot het Gelderse Batenburg. Om te zien hoe mooi het is kan dit filmpje bekeken worden:

Flora en fauna

De Maasheggen zijn bijzonder. Nergens in Nederland vinden we zoveel verschillende soorten bomen en struiken in heggen als in dit gebied. Naast Eenstijlige meidoorn bijvoorbeeld de schaarse Tweestijlige meidoorn, Rode kornoelje, Hondsroos en de zeldzame Wegedoorn. De grote variatie van struiken en bomen zorgt voor veel verschillende vogels, kleine zoogdieren en amfibiën.

Dit jaar (2018) zijn er extreem veel bessen aan de meidoorn.

Ongewenst, onzichtbaar of verwaarloosd

De heggen die zo karakteristiek zijn voor dit  landschap worden, sinds de grootschalige invoering van prikkeldraad als afrastering, zelden nog als veekering gebruikt. Ook als houtleverancier hebben de heggen hun functie verloren. Met de ruilverkaveling en intensivering van de landbouw is er steeds minder aandacht voor dit groene netwerk van bomen en heggen.

Daardoor zijn inmiddels heel wat heggen verdwenen, of deels gerooid.  Soms zijn ze er wel, maar nauwelijks te zien, omdat ze klein gehouden worden. De heggen die er nog staan worden niet altijd onderhouden, of machinaal onderhouden op een manier die ze nog verder aantast.

Kans voor ons erfgoed, kansen voor eigenaren.

De Stichting Maasheggen Balgoy wil iets van deze oorspronkelijke rijkdom en schoonheid van de Maasheggen terugbrengen rond Balgoy.  Een mooier landschap waar iedereen plezier aan beleeft – de inwoners van Balgoy en het naburige Wijchen, de boeren en de recreanten die Balgoy bezoeken. De Maasheggen zorgen voor afwisseling in het cultuurhistorische landschap langs de rivier en vormen prachtige zichtlijnen vanaf de dijk. Bovendien sluit het groene netwerk aan op ecologische verbindingszones en natuurzones langs de Maas. Met de juiste subsidieregelingen kan het cultuurlandschap in ere hersteld worden.

Geboekte resultaten

In 2010 was een van de oudste Maasheggen in het Maasheggen gebied van Balgoij op sterven na dood.

Stichting Maasheggen Balgoij heeft de heg in 2010 aangepakt en alle overwoekeraars zoals bramen en vlier verwijderd. De heg zag er op het einde kaal uit en iedereen dacht” dit komt nooit meer goed”.

Daarna heeft de stichting de opengevallen plekken in de heg opnieuw ingeplant. Nu is deze heg het levende natuurmonument van het Maasheggengebied in Balgoij.

De heg volop in bloei