meedoen

De Stichting Maasheggen Balgoy bestaat momenteel uit een aantal enthousiaste vrijwilligers  die in met name in de winterperiode eens in de 6 à 7 weken zinvol werk verrichten. De stichting Maasheggen Balgoy heeft jarenlange ervaring met het aanplanten en onderhouden van Maasheggen, en wij zijn vertrouwd met de traditionele manieren van vlechten. Onze kennis over het beheer van inheemse struiken dragen wij over aan de andere nieuwe leden van de werkgroep.

Als groep willen wij zorgen voor meer gezonde heggen in de uiterwaarden van de Maas en ook de kennis van de karakteristieke vlechtmethodes levend houden. We verspreiden informatie en nemen deel aan evenementen om aandacht te vestigen op ons prachtige cultuurlandschap.

De werkgroep kan nog wel een aantal deelnemers gebruiken. Voelt u zich betrokken bij het cultuurlandschap in uw directe leefomgeving en bent u graag buiten bezig, dan is het afwisselende vrijwilligerswerk wat wij kunnen bieden vast iets voor u. Beschikt u niet over ” groene vingers” maar wel over organisatorisch talent, ook dan bent u van harte welkom. Neem eens contact op met Rico Ariens die kan u alles uitleggen over onze activiteiten. Dat kan door een mail te sturen naar info@maasheggenbalgoy.nl

Voor onze werkdagenplanning zie de planning pagina.

donateur worden

Wie het cultuurlandschap langs de Maas een warm hart toedraagt en wil zorgen dat wij de verwaarloosde Maasheggen van Wijchen restaureren kan ons steunen door donateur te worden. Donateurs ontvangen vier keer per jaar via de e-mail onze nieuwsbrief.

Met het formulier kunt u zich aanmelden als donateur. De minimum bijdrage is 5 euro per jaar maar als u meer wilt geven zijn wij daar erg blij mee. U kunt uw donatie overmaken naar rekeningnummer NL59 RABO0157392066 t.n.v. Stichting Maasheggen Balgoy, o.v.v. 'donatie'.

* (verplicht)

Ondersteund door Fast Secure Contact Form