partners

bloeiende maashegDe Stichting Maasheggen Balgoy werkt samen met verschillende natuurorganisaties die zich inzetten voor het behoud van cultuurlandschap. Bij de uitvoering van projecten zijn overheden en eigenaren onze partners. Van lokale verenigingen voor erfgoed en cultuur  zijn belangrijke gesprekspartners om hun kennis van geschiedenis en tradities, die bijdragen aan inbedding en draagvlak in de omgeving.

Financiële steun

In 2010-2011 kwamen er twee stevige financiële bijdragen ter ondersteuning van ons werk:

De ANWB heeft een bedrag van €3.750,- gereserveerd voor tien informatieborden die zullen komen te staan langs een struinpad door het gebied van de Gelderse Maasheggen. De Stichting Maasheggen Balgoy is samen met de gemeente Wijchen aan de slag gegaan om een mooie wandelroute uit te stippelen die aansluit bij het struingebied in de Loonse Waard. Naar verwachting zal de route in 2011 gerealiseerd worden.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt projecten voor cultuur en natuurbehoud in Nederland met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen. Voor de maasheggen in Balgoy is  €5.000 beschikbaar voor cursussen heggenvlechten, uitwisselingen met andere vlechters en educatie op (lagere-) scholen. Ook kan de subsidie worden gebruikt voor de website, en een publieksdag rond de maasheggen is een andere mogelijkheid. Het biedt ons de kans de komende periode veel activiteiten te ontplooien.

Partners

Stichting Heg en Landschap
Vereniging Nederlands Cultuurlandschap
Vereniging Natuur en Milieu Wijchen
Gemeente Wijchen
Museum Kasteel Wijchen
Staatsbosbeheer
Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen
Leefbaarheidsgroep Balgoy
Heemkundekring Pagus Balgoye
Prins Bernhard Cultuurfonds