partners

bloeiende maasheg

De Stichting Maasheggen Balgoy werkt samen met verschillende natuurorganisaties die zich inzetten voor het behoud van cultuurlandschap. Bij de uitvoering van projecten zijn overheden en eigenaren onze partners. Van lokale verenigingen voor erfgoed en cultuur  zijn belangrijke gesprekspartners om hun kennis van geschiedenis en tradities, die bijdragen aan inbedding en draagvlak in de omgeving.

Partners

Stichting Heg en Landschap
Vereniging Nederlands Cultuurlandschap
Vereniging Natuur en Milieu Wijchen
Gemeente Wijchen
Museum Kasteel Wijchen
Staatsbosbeheer
Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen
Leefbaarheidsgroep Balgoy
Heemkundekring Pagus Balgoye
Prins Bernhard Cultuurfonds