stichting en bestuur

Bestuursleden
Rico Ariens                       Voorzitter a.i.
Willem Schouten             Penningmeester
Richard v.d. Boogaard
vacant                                Secretaris