maasheggen

bloeiende heg

Maasheggen worden gekenmerkt door beplanting van meidoorn, wegedoorn, sleedoorn e.d., met hier en daar een boom. Meest soorten die in het voorjaar uitbundig bloeien en in het najaar bessen dragen. Zo bieden ze niet alleen optimale beschutting door hun doorns en het dichte vlechtwerk, maar ook voedsel aan vogels en kleine zoogdieren.

Flora en fauna

De Maasheggen zijn bijzonder. Nergens in Nederland vinden we zoveel verschillende soorten bomen en struiken in heggen als in dit gebied. Naast Eenstijlige meidoorn bijvoorbeeld de schaarse Tweestijlige meidoorn, Rode kornoelje, Hondsroos en de zeldzame Wegedoorn. De grote variatie van struiken en bomen zorgt voor veel verschillende vogels, kleine zoogdieren en amfibiƫn.

Ongewenst, onzichtbaar of verwaarloosd

De heggen die zo karakteristiek zijn voor dit  landschap worden, sinds de grootschalige invoering van prikkeldraad als afrastering, zelden nog als veekering gebruikt. Ook als houtleverancier hebben de heggen hun functie verloren. Met de ruilverkaveling en intensivering van de landbouw is er steeds minder aandacht voor dit groene netwerk van bomen en heggen.

Daardoor zijn inmiddels heel wat heggen verdwenen, of deels gerooid.  Soms zijn ze er wel, maar nauwelijks te zien, omdat ze klein gehouden worden. De heggen die er nog staan worden niet altijd onderhouden, of machinaal onderhouden op een manier die ze nog verder aantast.

Kans voor ons erfgoed, kansen voor eigenaren

De Stichting Maasheggen Balgoy wil iets van deze oorspronkelijke rijkdom en schoonheid van de Maasheggen terugbrengen rond Balgoy.  Een mooier landschap waar iedereen plezier aan beleeft – de inwoners van Balgoy en het naburige Wijchen, de boeren en de mensen die Balgoy bezoeken. De Maasheggen zorgen voor afwisseling in het  landschap en vormen prachtige zichtlijnen vanaf de dijk. Bovendien sluit het groene netwerk aan op ecologische verbindingszones en natuurzones langs de Maas.

Geboekte resultaten

In 2010 was een van de oudste Maasheggen in het Maasheggen gebied van Balgoij op sterven na dood.

Stichting Maasheggen Balgoij heeft de heg in 2010 aangepakt en alle overwoekeraars zoals bramen en vlier verwijderd. De heg zag er op het einde kaal uit en iedereen dacht” dit komt nooit meer goed”.

Daarna heeft de stichting de opengevallen plekken in de heg opnieuw ingeplant. Nu is deze heg het levende natuurmonument van het Maasheggengebied in Balgoij.

De heg volop in bloei

Bacterievuur

Bacterievuur is een ziekte die voor het openbaar/particulier groen en fruitteelt tot last kan zijn. In de jaren tachtig is er een campagne geweest voor het verwijderen van meidoorns, die met name hiervoor vatbaar zijn. Zo zijn er veel waardevolle meidoornhagen verdwenen. Later bleek dat vooral meidoorns die uit Italiƫ afkomstig waren vatbaar zijn voor bacterievuur en niet de inheemse meidoorn.

De Stichting Maasheggen Balgoy monitort haar aangelegde en bestaande heggen. Wanneer er een heg aangeplant wordt, dan is dit plantgoed allemaal van autochtone herkomst.