over ons

De Stichting Maasheggen Balgoy zet zich in voor het behoud van het cultuurlandschap, met name voor de karakteristieke vlechtheggen die van oudsher de uiterwaarden van de Maas markeren.

De Stichting heeft als ambitie om de kwaliteit van het groene netwerk van landschapselementen te herstellen en op duurzame wijze te beheren. Duurzaam in de zin dat de landschapselementen technisch goed onderhouden en beheerd worden, op een manier die economisch haalbaar is. Duurzaam ook in sociaal opzicht, door een actieve rol en betrokkenheid van bewoners uit het dorp bij het onderhoud en goede afspraken met grondeigenaren over het beheer.