doelstellingen en activiteiten

  • herstel van het groene netwerk van bomen en heggen
  • beschrijven van het historisch Maasheggenlandschap rond Balgoy
  • maken van een plan voor duurzaam regulier beheer van heggen en bomen en overige landschapselementen
  • aanleg van enkele nieuwe heggen en aanplant van bomen in heggen
  • passie voor het Maasheggenlandschap overdragen op betrokkenen uit de streek (bewoners, grondeigenaren en -beheerders, agrariĆ«rs, beleidsmedewerkers e.d.)

Startnotitie

heggen rond een wegStichting Maasheggen Balgoy heeft in 2010 een startnotitie geschreven waarin achtergronden en doelstellingen uitgebreid worden geschetst. De complete startnotitie is hier te downloaden als PDF.