doelstellingen en activiteiten

  • herstel van het groene netwerk van bomen en heggen
  • beschrijven van het historisch Maasheggenlandschap rond Balgoy
  • maken van een plan voor duurzaam regulier beheer van heggen en bomen en overige landschapselementen
  • aanleg van enkele nieuwe heggen en aanplant van bomen in heggen
  • opzetten en opleiden van een lokale groep die in de nabije toekomst landschapselementen in eigen beheer zal nemen.
  • leerlingen van de basisschool door natuureducatie enthousiast maken voor Maasheggenlandschap
  • passie voor het Maasheggenlandschap overdragen op betrokkenen uit de streek (bewoners, grondeigenaren en -beheerders, agrariĆ«rs, beleidsmedewerkers e.d.)

De beoogde doelen sluiten goed aan bij de beleidsplannen van de provincie Gelderland (streekplan), SBB en de gemeente Wijchen (landschapsontwikkelingsplan, nota toerisme, groenstructuurplan).

Startnotitie

heggen rond een wegStichting Maasheggen Balgoy heeft in 2010 een startnotitie geschreven waarin achtergronden en doelstellingen uitgebreid worden geschetst. De complete startnotitie is hier te downloaden als PDF.

Netwerkdag

De evaluatie van de Netwerkdag in april 2013 is hier te downloaden als PDF.