Resultaten monitoring 2018 en foto’s van nachtelijke bezoekers

De heggen onder het beheer van SMB worden gedurende de zomer regelmatig gecontroleerd op bacterievuur. Dit jaar is bij geen van de heggen bacterievuur aangetroffen.

Tijdens deze inspecties wordt ook het voorkomen van vogels en zoogdieren genoteerd.

Door het plaatsen van cameravallen zijn ook nachtactieve dieren meegenomen (zie de foto’s beneden in deze pagina

Het zijn geen tellingen maar het geeft wel een indruk van de vogel- en zoogdierenstand. In de tabel zijn vogels en zoogdieren gegroepeerd onder regelmatig en wisselend. Regelmatig betekent dat de dieren bij vrijwel elke rondgang zijn waargenomen. Wisselend betekent dat de dieren maar bij enkele rondgangen gezien zijn.

In de zomer van 2018 zijn  opvallend veel putters, vinken en houtduiven gezien en zijn voor eerst sinds jaren weer patrijzen gehoord. Hazen zijn dit jaar weinig gezien.

 

Waarnemingen rond de heggen in Balgoij 2018
Vogels Zoogdieren
Regelmatig Wisselend Regelmatig Wisselend
Buizerd Havik Konijn Das
Steenuil Ransuil Vos
Kraai Patrijs Bunzing
Kauw Fazant Steenmarter
Houtduif Roodborsttapuit Haas
Holenduif Sperwer Wezel
Merel Ekster Bosmuis
Tjiftjaf Ooievaar Spitsmuis
Zwartkop Witte Kwikstaart
Roodborst Gaai
Heggemus Blauwe reiger
Ringmus Groene specht
Winterkoning Spreeuw
Vink Zanglijster
Koolmees Staartmees
Pimpelmees Torenvalk
Grauwe gans Bonte specht
Putter Boomkruiper

Een vos

Een steenmarter

Een das

Een bunzing